Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Telefon Rehberi
YÖNETİM
Adı Soyadı Ünvan Dahili Oda No E-Mail
Prof.Dr.Hürmüz KOÇ Dekan  3168 122 hurkocomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Necati CERRAHOĞLU Dekan Yardımcısı 3180 117 necerrahogluyahoocom
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL Dekan Yardımcısı 3163 220 yurdakulcomu.edu.tr
Mehmet Fatih HÜSREVOĞLU Fakülte Sekreteri 3169 215 mfatihhusrevoglucomu.edu.tr

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı Ünvan Dahili Oda No E-Mail
Hürmüz KOÇ Prof.Dr. 3191 221 hurmuzkochotmail.com
Gülşah ŞAHİN Dr.Öğr.Üyesi 3224 113 nazgulsahhotmail.com
Ahmet YAPAR Dr.Öğr.Üyesi 3197 103 ayaparcomu.edu.tr
Barış BAYDEMİR Dr.Öğr.Üyesi 3194 224 barisbaydemirhotmail.com
Hasan ABANOZ Öğr.Gör. 3221 116 hsn.abanozgmail.com

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı Ünvan Dahili Oda No E-Mail
Cevdet CENGİZ Doç.Dr. 3203 109 cevdetcengizgmail.com
Şakir SERBES Dr.Öğr.Üyesi 3206 114 serbezovyahoo.com
H.Özden YURDAKUL Dr.Öğr.Üyesi 3202 108 yurdakulcomu.edu.tr
Harun SUYÜNÇ Öğr.Gör. 3190 220 hsuyuncmynet.com
Türkan SÖĞÜTÇÜ Öğr.Gör. 3193 223 turkansogutcuyahoo.com
Zeynel DOHMAN Öğr Gör. 3200 106 zdohmangmail.com
Bilgetekin Burak GÜNAR Arş.Gör. 3192 222 burakgunarcomu.edu.tr

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Adı Soyadı Ünvan Dahili Oda No E-Mail
İlhan ADİLOĞULLARI Doç.Dr. 3126 126 ilhanadilogullarigmail.com
Necati CERRAHOĞLU Yrd.Doç. Dr. 3212 122 necerrahogluyahoo.com
Özhan BAVLI Yrd.Doç. Dr. 3211 121 ozhanbavlihotmail.com
Sadettin EKİNCİ Öğr.Gör 3205 110 ekinci16hotmail.com
Sevilay Tozyılmaz GİRGİN Öğr.Gör 4000 123 sevilay.tzylmzcomu.edu.tr
Oya KANDEYDİ Okutman 3189 219 okandeydicomu.edu.tr
Can ÖZGİDER Arş.Gör.Dr. 3220 120 ozgidercomu.edu.tr
Zülbiye KAÇAY Arş.Gör. 3213 123 zulbiyekacaycomu.edu.tr

 

REKREASYON BÖLÜMÜ
ADI SOYADI Unvan Dahili  OdaNo E-MAİL
Gülçin GÖZAYDIN Dr.Öğr.Üyesi 3217 117 gulcingozaydingmail.com
AbdülmenafKORKUTATA Dr.Öğr.Üyesi 3207 115 menafkgmail.com

 

DİĞER AKADEMİK PERSONEL
Adı Soyadı Ünvan Dahili No Oda No E-Mail
Oya DEMİRCAN Öğr.Gör. 3215 124 oyademircan17gmail.com

 

İDARİ PERSONEL
Adı Soyadı Ünvan Dahili Oda No E-Mail
Mehmet Fatih HÜSREVOĞLU Yüksekokul Sekreteri 3169 215 nfatihhusrevoglugmail.com
Hacer ERGUN Öğr.İşleri-Bilgisayar İşletmeni 3204 005 hacerguncomu.edu.tr
Sade Gül KOPARAN  Şef-Muhasebe 3118 127 sadegulkoparancomu.edu.tr
Nuri KÜÇÜK Ayniyat 3166 5 nkucukcomu.edu.tr
Gülay KIRTIL Yazı İşleri  3222 226 gkirtilcomu.edu.tr
Durdali ERGÜN Yazı İşleri 3208 226 durdalierguncomu.edu.tr
Eylül ASLAN Bölüm  Sekreteri 3210 009 easlannoutlook.com.tr
Tuğçe İŞBAŞARAN Bölüm Sekreteri 3209 008 tugceisbasaran21gmail.com
Hilmiye SENGEL Bölüm Sekreteri 3181 04 hilmiyesengelcomu.edu.tr 
Selver TÜLÜ Özel Kalem 3167 213  
Şenay DEMİRTAŞ Temizlik Personeli      
Mustafa CAN Temizlik Personeli      
İrfan DENİZ Temizlik Personeli      
Ümit GÜZEL Temizlik Personeli      

*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir