Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu

 

 

Ünvan Adı Soyadı Görevi
Yrd.Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Gülçin GÖZAYDIN Müdür Yardımcısı
Öğr.Gör. Harun SUYÜNÇ Müdür Yardımcısı
Doç.Dr. Hürmüz KOÇ Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Şakir SERBES Beden Eğitimi ve Spor Öğr.Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı V.
Yrd.Doç.Dr. Gülçin GÖZAYDIN Rekreasyon Bölüm Başkanı 
Yrd.Doç.Dr. Gülçin GÖZAYDIN Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD Başkan V. 
Yrd.Doç.Dr Şakir SERBES Bed.Eğit. ve Spor Öğretimi ABD Başkanı 
Yrd.Doç.Dr Gülçin GÖZAYDIN Spor Sağlık Bilimleri ABD Başkanı V.
Doç.Dr. Cevdet CENGİZ Sporda Psikososyal Alanlar ABD Başkanı V.
  M.Fatih HÜSREVOĞLU Raportör(Yüksekokul Sekreter V.)