Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Master Plan

Master Plana aşağıdaki ekten ulaşabilirsiniz.

Ekler

Master Plan.pdf