Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Koordinatörler
Ünvan Adı Soyadı Koordinatörlükler
Doç. Dr. Cevdet CENGİZ Toplum ve Sektörle İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler
Doç. Dr. Cevdet CENGİZ Eğitim-Öğretim Programı Geliştirme
Yrd.Doç. Dr. Gülçin GÖZAYDIN Farabi ve Mevlana Değişim Programı
    Bilimsel Etkinlikler ve Yayınlar
    Etik Kurulu
Yrd.Doç.Dr. Gülçin GÖZAYDIN Dış İlişkiler ECTS/AKTS/Erasmus
Doç. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI Araştırma Görevlilerini İzleme
Yrd. Doç. Dr. H.Özden YURDAKUL Stratejik Planlama ve Akreditasyon ve Kalite Geliştirme
Öğr.Gör Harun SUYÜNÇ Kamplar Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Şakir SERBES Proje Araştırma ve Destek Birimi
    Engelliler Birimi
    Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN Mezunları İzleme Birimi
Uzman Oya DEMİRCAN Basın ve Halkla İlişkiler