Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof Dr. Hürmüz KOÇ Bölüm Başkan V. 3168 222 hurkocomu.edu.tr
Doç.Dr. İlhan ADİLOĞULLARI   3217 126 ilhanadilogullarigmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Necati CERRAHOĞLU   3212 122 ncerrahogluyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi Özhan BAVLI - 3211 121 ozhanbavlihotmail.com
Öğr.Gör. Sadettin EKİNCİ   3205 110 ekinci16hotmail.com
Öğr.Gör. Sevilay Tozyılmaz GİRGİN   4000 123 sevilay.tzylmzcomu.edu.tr
Öğr.Gör. Oya KANDEYDİ   3189 119 okandeydicomu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Can ÖZGİDER   3220 120 ozgidercomu.edu.tr

*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir.
 

Mezuniyet Tez Çalışması Yazım Yönergesi indirmek için tıklayınız.
Staj Yönergesi indirmek için tıklayınız.
BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü Bahar Dönemi Seçmeli Ders Planı


Verilen Derece: Spor Yöneticiliği, lisans
Program Süresi: 4 Yıl


MİSYON VE VİZYONUMUZ

Misyon
Sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri geliştirebilen, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Spor işletmesi, ekonomisi ve yönetimini kavramlarını profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyon
Vizyonumuz, olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır. 

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları için çalışma alanları nelerdir?
Bu alandan mezun olanlara ''spor yöneticisi'' unvanı verilir. Yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor federasyonları, spor kulüpleri ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler.

Ekler

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Spor Yöneticiliği 2.Öğretim Ders Programı.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Spor Yöneticiliği Normal Öğretim Ders Programı.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Spor Yöneticiliği Bölümü Seçmeli Ders Listeleri.pdf
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ.pdf
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ tez yazım yönergesi 2014 (1).pdf