Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Yrd.Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU Bölüm Başkan V. 3212 - necerrahogluyahoo.com
Doç.Dr. İlhan ADİLOĞULLARI   3217   ilhanadilogullarigmail.com
Yrd.Doç. Dr. Özhan BAVLI - 3211   ozhanbavlihotmail.com
Okutman Haşim KATRA       hkatracomu.edu.tr
Okutman Oya KANDEYDİ Bölüm Bşk.Yard. 219    
Arş.Gör.Dr. Can ÖZGİDER   3192   ozgidercomu.edu.tr

*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir.
 

Mezuniyet Tez Çalışması Yazım Yönergesi indirmek için tıklayınız.
Staj Yönergesi indirmek için tıklayınız.
BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü Bahar Dönemi Seçmeli Ders Planı


Verilen Derece: Spor Yöneticiliği, lisans
Program Süresi: 4 Yıl


MİSYON VE VİZYONUMUZ

Misyon
Sporu bilimsel temellerde, Atatürk ilke ve devrimleri geliştirebilen, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir Spor Yönetimi eğitimi vermek. Spor işletmesi, ekonomisi ve yönetimini kavramlarını profesyonel ve amatör spora uygulayabilen, spor endüstrisi içerisinde çağdaş gelişmeleri takip eden, olimpik ve etik değerlere sadık elemanlar yetiştirmektir. 

Vizyon
Vizyonumuz, olimpizm ruhuna sahip, bilimselliği ve etik değerleri sporun her alanında uygulayan, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen, insan haklarına saygılı, yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren, çağdaşlık kriterlerine ve değişen dünya şartlarına uyum sağlayan spor yöneticileri yetiştirmek, verdiğimiz tüm hizmetlerde Türkiye'de en iyisi olmaya devam ederek dünyada örnek bir bölüm olmaktır. 

Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunları için çalışma alanları nelerdir?
Bu alandan mezun olanlara ''spor yöneticisi'' unvanı verilir. Yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, spor federasyonları, spor kulüpleri ve okullarda spor uzmanı, spor yöneticisi, lider ve ara eleman olarak çalışabilirler.

Ekler

2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Spor Yön. İkinci Öğretim Bölümü Güncel Ders Programı.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Spor Yön. Normal Öğretim Bölümü Güncel Ders Programı.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Spor Yöneticiliği Normal Öğretim Ara Sınav Programı.pdf
2017-2018 Güz Dönemi Spor Yöneticiliği İkinci Öğretim Ara Sınav Programı.pdf
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ.pdf
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ tez yazım yönergesi 2014 (1).pdf