Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon Bölümü

2008 yılında kurulan BESYO Müdürlüğü kapsamında henüz öğretim elemanı eksikliğini gireremediği için öğrenci kabulu yapamayan tek bölümdür.

Bölüm Başkanlığı görevi Yrd. Doç Dr. Gülçin GÖZAYDIN  tarafından asaleten yürütülmektedir.