Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr. Cevdet CENGİZ BölümBşk. 3203 109 cevdetcengizcomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Şakir SERBES - 3206 114 serbezovyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi H.Özden YURDAKUL - 3202 108 hoyurdakulyahoo.com
Öğr.Gör. Harun SUYÜNÇ   3190 220 hsuyuncmynet.com
Öğr.Gör. Türkan SÖĞÜTÇÜ - 3193 -223 turkansogutcuyahoo.com
Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN - 3200 106 zdohmangmail.com
Arş.Gör Bilgetekin Burak  GÜNAR - 3192 222 burakgunarcomu.edu.tr

 


*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir.

Tarihçe
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve uzun yıllar Eğitim Fakültesi binasında Anafartalar Yerleşkesinde hizmet vermiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 2007 yılında kurulması ile bölümün Eğitim Fakültesinden ayrılması gündeme gelmiş Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Yüksek Okula geçiş sürecini 2009 yılında tamamlamıştır. 

Misyon
Atatürk ilke ve devrimlerini bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bilime önem veren, okuyan ve araştıran,ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel alan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve beden eğitimi ve spor hizmetini tüm çocuklara adil bir şekilde ulaştıran çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. 

Vizyon
Uluslararası düzeydeki ilişkileri, öğretim etkinlikleri, araştırma faaliyetleri, bilimsel etkinlikleri ve çeşitli alanlarda geliştirdiği özgün modellerle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmek. 

Mesleki Olanaklar
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında ve özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi derslerinin yürütülmesinde görev almaktadırlar.

Ekler

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Seçmeli Dersler Listesi.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Beden Eğitimi ve Spor Öğr.Bölümü Ders Programı (2).pdf
2018 AKADEMİK YILI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖL.TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI YÖNERGESİ.pdf
2018 YILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ.pdf
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Arastirma-Projesi-Hazirlama-İlkeleri-2017-2018.pdf
Öğretmenlik Uygulama Yönergesi 2016-2017 Öğrenci Grupları.pdf
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ LİSTELERİ.pdf
Okul Deneyimi-Yönerge 2017.pdf