Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr. Cevdet CENGİZ BölümBşk.V  3203 - cevdetcengizcomu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Şakir SERBES - 3206 - serbezovyahoo.com
Yrd.Doç.Dr. H.Özden YURDAKUL - 3202 - hoyurdakulyahoo.com
Öğr.Gör. Harun SUYÜNÇ   3190   hsuyuncmynet.com
Öğr.Gör. Türkan SÖĞÜTÇÜ - 3193 - turkansogutcuyahoo.com
Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN - 3200 - zdohmangmail.com
Arş.Gör.Dr. Ahmet YAPAR   3197   ayaparcomu.edu.tr
Arş.Gör Bilgetekin Burak  GÜNAR - 3216 - burakgunarcomu.edu.tr

 


*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir.

Tarihçe
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve uzun yıllar Eğitim Fakültesi binasında Anafartalar Yerleşkesinde hizmet vermiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 2007 yılında kurulması ile bölümün Eğitim Fakültesinden ayrılması gündeme gelmiş Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Yüksek Okula geçiş sürecini 2009 yılında tamamlamıştır. 

Misyon
Atatürk ilke ve devrimlerini bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bilime önem veren, okuyan ve araştıran,ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel alan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve beden eğitimi ve spor hizmetini tüm çocuklara adil bir şekilde ulaştıran çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. 

Vizyon
Uluslararası düzeydeki ilişkileri, öğretim etkinlikleri, araştırma faaliyetleri, bilimsel etkinlikleri ve çeşitli alanlarda geliştirdiği özgün modellerle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmek. 

Mesleki Olanaklar
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında ve özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi derslerinin yürütülmesinde görev almaktadırlar.

Ekler

2017- THU Yönerge.pdf
2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ara Sınav Programı.pdf
639-2017-2018-akademik-yili-guz-donemi-beden-egitimi-v.pdf
Araştırma Projesi Hazırlama İlkeleri 2016-2017.pdf
Öğretmenlik Uygulama Yönergesi 2016-2017 Öğrenci Grupları.pdf
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGE -2017.pdf
Okul Deneyimi-Yönerge 2017.pdf